About Us

Ambrosia được hiệp hội Australian Made Campaign của chính phủ Úc cấp phép sử dụng logo Product of Australia cho các hoạt động kinh doanh. Hiện nay 99% người dân Úc đều tin dùng sản phẩm nội địa với logo màu xanh lá có chú Kangoroo ở trên. Các sản phẩm bò, cừu tươi của Ambrosia còn được cấp chứng nhận Halal công nhận con vật được giết mổ theo đúng quy trình nhân đạo, và chứng nhận HACCP - một hệ thống kiểm định nghiêm ngặt nhằm xác định, đánh giá và kiểm soát độ an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp.