Chorizo small

1.950.000₫

- +

Thăn Tritip

39.500₫

- +

Thăn bụng (Flank steak)

49.500₫

- +

Đùi gọ (Thick flank)

39.500₫

- +

Đùi lá cờ (Outside)

39.500₫

- +

Hông bò (Flap meat)

49.500₫

- +

Sườn non (Short-ribs)

47.500₫

- +

Ba chỉ bò Mỹ

23.500₫

- +

Gầu bò (PE Brisket)

38.000₫

- +

Nạm bò (NE Brisket)

38.000₫

- +

Cổ phi lê (Chuck tender)

40.000₫

- +

Lõi đùi ngoài (Eye-round)

39.500₫

- +

Thăn đùi trong (Inside)

39.500₫

- +

Nạc mông (D-rump)

48.500₫

- +

Phi lê (Tenderloin)

87.000₫

- +

Thăn lưng đầu (Ribeye)

59.000₫

- +

Thăn lưng cuối (Striploin)

54.500₫

- +

Sườn chữ T (T-Bone)

55.000₫

- +

Phân trang :