Manuka 200+ (500gr)

1.950.000₫

- +

Manuka 200+ (250gr)

1.250.000₫

- +

Manuka 100+ (500gr)

2.100.000₫

- +

Sốt cà Barrila - Basilico

79.000₫

- +

Manuka 100+ (250gr)

1.150.000₫

- +

Ribeye Wagyu A3

365.000₫

- +

Thăn lưng đầu (Ribeye PR)

78.000₫

- +

Sườn non (Short rib)

52.500₫

- +

Gầu bò (PE Brisket)

38.000₫

- +

Bắp sau (Shin)

42.000₫

- +

Sườn cừu - Lamb chop

59.000₫

- +

Phân trang :