Thịt bò vụn (Trimmings)

20.000₫

- +

Bánh ham bò (Beef patty)

37.000₫

- +

Thịt bò xay (Ground beef)

37.000₫

- +

Gầu bò (PE Brisket)

38.000₫

- +

Thăn đùi trong (Inside)

39.500₫

- +

Diềm thăn (Outside skirt)

42.000₫

- +

Bắp sau (Shin)

42.000₫

- +

Lõi rùa (Shin)

43.000₫

- +

Thăn bụng (Flank steak)

44.000₫

- +

Lõi vai (Oyster blade)

45.500₫

- +

Sườn non (Short rib)

47.500₫

- +

Nạc mông (D-Rump)

48.500₫

- +

Diềm thăn (Thich skirt)

49.500₫

- +

Diềm thăn (Thin skirt)

49.500₫

- +

Sườn chữ T (T Bone)

72.000₫

- +

Phân trang :