Phi lê (Tenderloin)

87.000₫

- +

Chóp vai (Top Blade)

41.000₫

- +

Lõi vai (Oyster Blade)

44.500₫

- +

Thịt cổ bò (Chuck roll)

42.000₫

- +

Bắp bò (Shin)

42.000₫

- +

Thăn Tritip

39.500₫

- +

Thăn bụng (Flank steak)

49.500₫

- +

Đùi gọ (Thick flank)

39.500₫

- +

Đùi lá cờ (Outside)

39.500₫

- +

Hông bò (Flap meat)

49.500₫

- +

Sườn non (Short-ribs)

47.500₫

- +

Gầu bò (PE Brisket)

38.000₫

- +

Nạm bò (NE Brisket)

38.000₫

- +

Cổ phi lê (Chuck tender)

40.000₫

- +

Lõi đùi ngoài (Eye-round)

39.500₫

- +

Thăn đùi trong (Inside)

39.500₫

- +

Nạc mông (D-rump)

48.500₫

- +

Phi lê (Tenderloin)

87.000₫

- +

Phân trang :