Phi lê (Tenderloin)

110.000₫

- +

Thăn lưng đầu (Ribeye)

75.000₫

- +

Thăn lưng cuối (Striploin)

65.000₫

- +

Nạc vai bò (Chuck roll)

48.000₫

- +

Cổ phi lê (Chuck tender)

45.000₫

- +

Sườn non (Short-ribs)

54.500₫

- +

Gầu bò (PE Brisket)

38.000₫

- +

Nạm bò (NE Brisket)

38.000₫

- +

Lõi vai (Oyster Blade)

50.500₫

- +

Thăn mông (Rump)

49.500₫

- +

Đùi gọ (Knuckle)

42.000₫

- +