Thăn mông (Rump Wagyu)

120.000₫

- +

TOMAHAWK (By Order)

109.000₫

- +

Phi lê (Tenderloin Wagyu)

375.000₫

- +

Thăn đùi (Inside Wagyu)

650.000₫

- +

Đùi gọ (Knuckle Wagyu)

65.000₫

- +